Studenti

Oddělení se dlouhodobě podílí na výuce studentů oboru sociální práce. Spolupracujeme s VOŠ a VŠ, které vychovávají budoucí sociální pracovníky.

Individuální požadavky studentů na absolvování průběžné nebo souvislé praxe je nutné nejprve projednat s vedoucí oddělení, která zájemcům podá další potřebné informace (zaslání potvrzení o studiu, způsob uzavření smlouvy mezi školou a FN apod.)

V případě zájmu o praxi na našem odd. se prosím nejprve důkladně seznamte s informacemi pro studenty nelékařských oborů ve FN Plzeň, viz: ZDE

Rádi uvítáme na našem oddělení motivované studenty oboru sociální práce s hlubším zájmem o zdravotně - sociální problematiku. Praxe probíhá ve specifickém prostředí nemocnice a její nedílnou součástí je sociální práce s nemocnými přímo na jednotlivých klinikách FN.

Velký důraz proto klademe na dodržování etických principů práce s klienty, empatii, vstřícnost, ochotu a schopnost porozumění potřebám hospitalizovaných pacientů. Během praxe se snažíme studenty seznámit s problematikou sociální práce ve zdravotnictví a v případě jejich zájmu je rovněž zapojujeme do sociálně aktivizačních programů pro seniory na oddělení pobytových sociálních služeb.