Jsme tým zdravotně – sociálních pracovníků a zajišťujeme odborné sociální poradenství hospitalizovaným i ambulantním pacientům ve všech areálech FN Plzeň (FN Lochotín, FN Bory I a FN Bory II), jejich rodinám, blízkým osobám a zaměstnancům FN.

Obrátit se na nás můžete sami nebo prostřednictvím zdravotníků FN Plzeň, např. staniční sestry nebo ošetřujícího lékaře. Nepotřebujete žádné doporučení, naše služby jsou bezplatné.

V době naší nepřítomnosti nám, prosím, zanechte na záznamníku vzkaz s Vaším jménem, požadavkem a telefonním číslem. Docházíme za hospitalizovanými pacienty na různá pracoviště, a nejsme proto trvale v pracovně. Ambulantním pacientům, příbuzným pacientů a zaměstnancům FN doporučujeme se k jednání předem objednat, abychom se Vám mohli v domluveném čase nerušeně věnovat. Při objednání Vám také zároveň sdělíme, zda si máte s sebou přinést nějaké doklady, dokumenty, rozhodnutí, apod. Pro komunikaci s námi můžete rovněž využít elektronickou poštu. 

Naše oddělení je od r. 2007 zapojeno do systému řízení kvality a bezpečí FN Plzeň a je certifikovaným pracovištěm dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 15189. Pravidelně procházíme interními audity FN a externími audity nezávislých společností, které na našem pracovišti kontrolují plnění kritérií dle požadavků normy a vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Více zde...