Kontakty

Vedoucí oddělení

Mgr. Eva Weinfurterová
Tel.: 377 103 256, 702 153 620
Fax: 377 103 235
E-mail: weinfurterova@fnplzen.cz
FN Lochotín 
Vchod F, D
4.NP

Zástupkyně

Mgr. Bc. Ivana Šuryová
Tel..: 377 401 543, 606 300 603
E-mail: suryovai@fnplzen.cz
FN Bory
Pavilon č. 55, 1.p.

Pracoviště SOC FN Lochotín, vchody F a  D, 4. nadzemní podlaží

Fax: 377 103 235

Jméno Telefon E-mail Svěřené kliniky/oddělení
Mgr. Eva Weinfurterová

377 103 256

702 153 620

e-mail

Chirurgická klinika
Oddělení léčebné rehabilitace

Hana Rejdová

377 103 253

702 153 614

e-mail

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Hematologicko-onkologické oddělení
Neurochirurgická klinika
Klinika pracovního lékařství
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Centrální příjem

Mgr. Jana Stajnerová

377 103 233

727 900 553

e-mail I. interní klinika
Kardiologická klinika
Kardiochirurgické oddělení
Oční klinika
Stomatologická klinika
Oddělení plastické chirurgie
Neurologická klinika

Pracoviště SOC FN Lochotín, vchod P, - 2. podzemní podlaží

Fax: 377 103 235

Mgr. Dagmar Malíková

377 103 255

702 153 615

e-mail

Gynekologicko-porodnická klinika
Neonatologické oddělení
Dětská klinika
Onkologická a radioterapeutická klinika

 

Pracoviště SOC FN Lochotín, vchod B, - 1. podzemní podlaží

Fax: 377 103 956

Mgr. Pavla Faboková

377 103 135

725 828 670

e-mail Psychiatrická klinika

Pracoviště SOC FN Bory I, pavilon č. 24, přízemí

 

Romana Štenglová

377 402 420

702 153 613

e-mail

II. interní klinika
Geriatrické oddělení

Bc. Kateřina Jirková

377 402 946

725 828 678

e-mail

Klinika pneumologie a ftizeologie
Chirurgické oddělení
Dermatovenerologická klinika

Mgr. Petr Stajner

377 402 920

606 060 692

e-mail

Pobytová sociální péče 1
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Oddělení dlouhodobé intenzivní péče
Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče

Pracoviště SOC FN – Bory II (areál bývalé vojenské nemocnice), pavilon č. 55, 1. patro

 

Mgr. Bc. Ivana Šuryová

377 401 543

606 300 603

e-mail

Interní oddělení
Léčebna dlouhodobě nemocných

Mgr. Lucie Valouchová

377 401 678

607 208 132

e-mail

Interní oddělení - neurorehabilitace
Oddělení klinické farmakologie
Urologická klinika
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
Otorhynolaryngologická klinika

Pracoviště SOC FN – Bory II (areál bývalé vojenské nemocnice), pavilon č. 54, 1. patro

 

Bc. Iveta Zimmermannová

377 401 542

723 088 774

e-mail

Pobytová sociální péče 2

 

 

Jak se k nám dostanete

Lochotín

Mapka zde...

Bory

Mapka zde...