Kontakty

Vedoucí oddělení

Mgr. Bc. Ivana Šuryová
Tel.: 377 401 543, 606 300 603
E-mail: suryovai@fnplzen.cz
FN Bory, pavilon č. 54, 1.p.

Zástupkyně

Mgr. Lucie Valouchová
Tel..: 377 401 678, 607 208 132
E-mail: valouchoval@fnplzen.cz
FN Bory, pavilon č. 54, 1.p.

Sekretariát:

Monika Kasalová
Tel: 377 103 295, 377 401 873, 601 579 315
E-mail: kasalovam@fnplzen.cz
FN Lochotín, vchody F a D, 4 nadzemní podlaží (pondělí a úterý)
FN Bory, pavilon č. 5, přízemí (středa, čtvrtek a pátek)

Pracoviště SOC FN Lochotín, vchody F a  D, 4. nadzemní podlaží

Jméno

Telefon

E-mail

Svěřené kliniky/oddělení

Mgr. Jana Stajnerová

377 103 233

727 900 553

e-mail

I. interní klinika
Kardiochirurgické oddělení
Oční klinika
Stomatologická klinika
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Centrální příjem
Konziliární tým paliativní péče

Mgr. Tereza Chvojková

377 103 256

702 153 620

e-mail

Neurologická klinika
Chirurgická klinika
Hematoonkologické oddělení
Klinika pracovního lékařství
Oddělení plastické chirurgie

Bc. Martina Bánovčanová

377 103 253

702 153 614

e-mail

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Oddělení léčebné rehabilitace
Neurochirurgická klinika
Kardiologická klinika

 

Pracoviště SOC FN Lochotín, Gynekologicko-porodnická klinika, vchod P, 2. podzemní podlaží

 

Mgr. Dagmar Malíková

377 103 255

702 153 615

e-mail

Gynekologicko-porodnická klinika
Neonatologické oddělení
Dětská klinika
Onkologická a radioterapeutická klinika

 

Pracoviště SOC FN Lochotín, Psychiatrická klinika

 

Mgr. Pavla Faboková

377 103 135

725 828 670

e-mail

Psychiatrická klinika

Mgr. Petr Stajner

377 105 176

606 060 692

e-mail

Psychiatrická klinika


Pracoviště SOC FN Bory I, pavilon č. 24, přízemí

 

Romana Štenglová

377 402 420

702 153 613

e-mail

II. interní klinika
Geriatrické oddělení

Bc. Kateřina Jirková

377 402 946

725 828 678

e-mail

Klinika pneumologie a ftizeologie
Chirurgické oddělení
Dermatovenerologická klinika
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
Otorinolaryngologická klinika
Urologická klinika


Pracoviště SOC FN – Bory II (areál bývalé vojenské nemocnice), pavilon č. 55, 1. patro

 

Mgr. Bc. Ivana Šuryová

377 401 543

606 300 603

e-mail

Interní oddělení - lůžka A
Léčebna dlouhodobě nemocných
Konziliární tým paliativní péče

Mgr. Lucie Valouchová

377 401 678

607 208 132

e-mail

Interní oddělení - neurorehabilitace
Oddělení klinické farmakologie
Pobytová sociální péče 1


Pracoviště SOC FN – Bory II (areál bývalé vojenské nemocnice), pavilon č. 54, 1. patro

 

Bc. Iveta Zimmermannová

377 401 542

723 088 774

e-mail

Pobytová sociální péče 2
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Dlouhodoná intenzivní péče
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
Interní oddělení - lůžka B

 

 

 

 

Jak se k nám dostanete

Lochotín

Mapka zde...

Bory

Mapka zde...