Dobrovolníci

Při zajištění akcí našeho oddělení nám pravidelně pomáhají:

Dětský folklórní soubor Plzeňáček, který působí při ZUŠ B. Smetany v Plzni pod vedením sbormistra Jana Rezka (do r. 2017 také pod vedením Olgy Kinzlové - Hráchové) vystupuje již několik let ve FN (Sociální lůžkové oddělení) a přináší velkou radost a potěšení našim seniorům. http://www.plzenacek.estranky.cz/

Soubor Beránci z Masarykovy ZŠ Plzeň pod vedením sbormistryně Lady Beránkové a smíšený soubor Vivat Familia pod vedením Olgy Kinzlové – Hráchové zpestřují pobyt seniorům na oddělení Pobytové sociální péče FN.

Děti a paní učitelky ze 70. MŠ v Plzni, Waltrově ul., připravují pravidelně klientům na Sociálním lůžkovém odd. a Pobytové sociální péči ve FN Bory dárečky a přání.
V roce 2014 obdržela 70. MŠ za svoji činnost ve FN cenu MmP „Dobré duše“. Cenou „Anděl 2014“ byl dále oceněn za svoji práci dobrovolník působící ve FN. 
viz: https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/andel.pdf

Pokud vás náš program pomoci seniorům ve FN Plzeň oslovil, rádi vás do něj zapojíme. Informace o dobrovolnické činnosti a možných formách spolupráce (kulturní vystoupení, vánoční a velikonoční akce, výtvarné dílny, firemní dobrovolnictví, individuální dobrovolnické aktivity apod.) vám podá vedoucí oddělení.