Dokumenty a navazující služby

Informace o nabídce pobytových služeb Sociálního lůžkového oddělení a Pobytové sociální péče FN Plzeń
https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/frm/inl_0003.pdf

Anonymní a bezplatná linka pro seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi
http://elpida.cz/linka-senioru-zavolejte-nam

NON STOP linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
http://www.linka-pomoci.cz

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů Ministerstva spravedlnosti ČR
https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf

Nadace pomoci rodinám s dětmi Dobrý anděl
https://www.dobryandel.cz/pomahame-detem/

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území města Plzně
http://socialnisluzby.plzen.eu/

Celostátní registr poskytovatelů sociálních služeb
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1401125494125_5

Sociální tematika MPSV
http://portal.mpsv.cz/soc

Elektronické formuláře žádosti o sociální dávky nebo služby včetně příspěvku na péči
http://portal.mpsv.cz/forms

Výpočet nároku na dávku pomocí elektronické kalkulačky
http://portal.mpsv.cz/soc/poradce

Půjčovna kompenzačních pomůcek Centra pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
http://www.czppk.cz/registrace/poradenstvi/pujcovna

Půjčovna kompenzačních pomůcek Hospicu sv. Lazara
http://www.hsl.cz/pujcovna-kompenzacnich-pomucek

Půjčovna kompenzačních pomůcek Zdravotnické potřeby Petričko
http://zdravotnicke-potreby.com/

Úřad práce ČR
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp

Plzeňský kraj
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/socialni-veci

Sociálně právní ochrana dětí MPSV
http://www.mpsv.cz/cs/7241

Česká alzheimerovská společnost
http://www.alzheimer.cz/

Cesta domů – Informační a diskusní portál (paliativní péče)
www.umirani.cz

Moderní asistenční služba pro seniory
https://www.chytrapece.cz/?gclid=EAIaIQobChMIvbHTiujL3QIVr53tCh1Y2Qt3EAAYASAAEgJoPPD_BwE

Domov - plzeňská hospicová péče (domácí hospic), terénní odlehčovací služby
www.domov-plzen.cz